Zanerix – din samarbetspartner inom sanering & rivning!

Snabb och effektiv service till bra pris
Kontakta oss

 

Mögelsanering

Vi tar bort mögel så bra att det inte kommer tillbaka. Vi kan utföra arbetet inom 24 timmar.

Krypgrund

Vi besiktar och sanerar din krypgrund från mögelangrepp.

Vind

Vi har stor erfarenhet av sanering och inspektion av vindsutrymmen.

Specialister inom rivning och sanering 

Välkommen till Zanerix – ett företag med stor expertis inom rivning och mögelsanering. Vår verksamhet bygger på att erbjuda snabb och effektiv service och på att efterlämna förstklassiga resultat. Samtliga av våra anställda är certifierade och licensierade för sanering av mögel. 

Vi har lång vana av mögelsanering och använder oss av en speciell teknik som dels tar bort möglet från ytan - och som dels också förhindrar framtida angrepp. Vi arbetar hårt med utveckling och genomför regelbundet utbildningar i syfte att hålla oss ajour med nya tekniker och nya metoder för mögelsanering. 

Inom rivning prioriteras alltid säkerhet och miljö. Vi river på ett sätt som aldrig riskerar att skada någon - eller något - och vi ser alltid till att följa de vedertagna lagar, regler och föreskrifter som finns gällande återvinning och sortering av material. 

Helhetslösningar för bästa resultat

Oavsett om du anlitar oss för en sanering av mögel eller för ett rivningsprojekt kan vi ta ett helhetsgrepp om hela arbetet och projektleda allt från start till mål. Handlar det om exempelvis en mögelsanering är det mer än att enbart ta bort mögel från exempelvis vinden.

Vi gör en utredning kring vad som är den bakomliggande orsaken och ser till att risken för framtida mögelskador och angrepp kan uteslutas. Utöver detta så sker alltid en uppföljning där vi inspekterar och säkerställer att vårt arbete gett resultat.

Mögelsanering i Stockholm – en smart investering

När en byggnad har drabbats av fukt med vidhängande mögel är det snabba ryck som gäller. Det är ingen idé att avvakta, då kan angreppet bli allvarligare och dessutom sprida sig till nya delar av byggnaden.

Göra jobbet själv? Det avråder vi starkt ifrån! Att försöka borsta eller slipa bort möglet för hand kommer inte att ge ett bra resultat, då det innebär  att mögeldammet sprids vidare och skapar risk för nya angrepp. Dessutom får du inte bort möglets rötter för hand. 

Vi rekommenderar istället att du hör av dig till oss, vi kan genomföra en effektiv och säker mögelsanering i Stockholm.

Symtom som kan kopplas till mögel

Hälsoproblem som kopplas till mögel kan lätt förväxlas med symtom som uppstår av andra orsaker som förkylningar eller stress. Men om du noterar att dina problem blir mindre när du byter miljö så kan det tyda på att dina hälsoproblem är orsakade av mögel.

Här är några av de symtom som kan uppstå i en mögelskadad byggnad: 

  • Allergi och astma som förvärras.
  • Eksem, hudrodnad, klåda, hudutslag.
  • Huvudvärk, illamående och yrsel.
  • Irriterade ögon.
  • Ont i halsen, hosta och nysningar.
  • Det känns tungt att andas.
  • Koncentrationssvårigheter.
  • Infektioner i luftvägarna uppstår regelbundet.
  • Svårt att sova, trötthet.
  • Täppt näsa, snuva och bihåleinflammation.

Frågor och svar om mögelsanering

Mögelsanering är en viktig del av hemförbättringar, men det kan också vara ett förvirrande ämne. Här går vi igenom några vanliga frågor och svar för att hjälpa dig att förstå processen och vad du kan förvänta dig.

Vad är mögelsanering?

Mögelsanering är processen att ta bort mögel från en byggnad eller yta. Det inkluderar identifiering av mögel, sanering av det drabbade området och förebyggande åtgärder för att förhindra framtida mögelväxt.

Varför behöver jag en mögelsanering?

Mögel är inte bara oattraktivt, det kan också orsaka hälsoproblem och skada på din bostad. Mögelsporer sprids lätt genom luften och kan orsaka allergiska reaktioner, astma och andra problem. Om du misstänker mögel i ditt hem är det viktigt att agera snabbt för att sanera det och förebygga framtida tillväxt.

Hur vet jag om jag har mögel?

Misstänker du att du har mögel är det bästa att kontakta en professionell mögelinspektör. En mögelinspektör kan utföra en inspektion och göra tester för att bekräfta förekomsten av mögel. Vanliga tecken på mögel inkluderar mörka fläckar eller fläckar på väggar, tak eller andra ytor samt en karakteristisk mögellukt.

Vilka är fördelarna med professionell mögelsanering?

Att anlita en professionell saneringsfirma för att utföra en mögelsanering har flera fördelar. Det garanterar att mögel tas bort noggrant och effektivt, inklusive från dolda platser som kan vara svåra att nå för en otränad person. Dessutom har professionella mögelsanerare rätt utrustning och kunskap för att skydda sig mot exponering av mögel och dess farliga sporer.

Viktigt att kontrollera mögel

Vid mögelsanering i Stockholm använder vi effektiva bekämpningsprodukter som tar bort och dessutom förebygger uppkomst av nya mögelangrepp. Medlen är verksamma på alla typer av material och stoppar mögeltillväxten direkt. Andra fördelar är att våra bekämpningsmedel inte påverkar några byggnadsmaterial negativt. Dålig lukt motverkas och medlen fungerar under lång tid. 

Välkommen att kontakta oss för mögelsanering i Stockholm – vi säkrar ditt hus för en lång tid framöver.

Experter på allt inom sanering, rivning och projektledning
Kontakta oss