Mögelsanering Stockholm

Vi sanerar och förebygger mögel med pH-teknik

Misstänker du mögel i ditt hem? I så fall är det dags att agera. Mögel kan upptäckas på flera olika sätt. Dels handlar det om att man kan se mögel med ögonen där exempelvis svarta prickar på väggarna, i golvet eller på taket indikerar att det finns ett pågående angrepp. Dels kan du även känna doften av mögel.

Luktar det konstigt från krypgrunden eller vinden? I så fall kan det bero på att mögel börjat uppkomma.

Att just krypgrund, källare och vind nämns är ingen slump. Både svartmögel och vitmögel trivs utmärkt i fuktiga miljöer med sämre ventilation. Källaren, krypgrunden,  vinden - och exempelvis badrummet - är tre exempel på där man normalt kan se att mögel börjat bildas och angripa både ytskikt och underliggande material. 

Vi är certifierade för mögelsanering och har sanerat allt från vindar och krypgrunder till badrum i Stockholm med omnejd. Kontakta oss idag för en kostnadsfri offert på mögelsanering!

 

Kontakta oss
Mögelskador leder till problem 

Om det finns mögel i ditt hem är det också viktigt att åtgärda detta så snart som möjligt. Mögel försvinner inte av sig självt och det finns alltid en uppenbar risk i att det sprider sig vidare.

Börjar mögel angripa bärande delar av husets konstruktion kommer detta att innebära stora problem. Dessutom så handlar det även om en ren hälsoaspekt: att leva i ett hus där det finns mögel kan leda till att man utvecklar olika allergier och astma.

Kort sagt: misstänker du mögel så är det läge att agera genom att kontakta oss för en initial undersökning av problemet. Vi hjälper dig att få en frisk och fräsch bostad utan mögel igen. Välkommen! 

Mögelsanering Stockholm – speciell teknik 

Vi är experter på mögelsanering och vi tar alltid ett helhetsgrepp om projektet. Vi inspekterar och mäter kring hur pass stort angrepp det handlar om och sätter därefter igång med arbetet i att sanera bort allt mögel. Något som sker med en speciell teknik som vi är certifierade och licensierade för att utföra.

Mögel trivs i fuktiga miljöer - men det är också en levande organism som vantrivs i miljöer med hög alkalitet. 

Ett PH-värde över 7 räknas som alkaliskt och vi arbetar med OSR Dry och Gone4Good i samband med att vi sanerar. Konkret så innebär detta att vi får upp PH-värdet till 11 och 12 - beroende på val av produkt - och att detta också innebär att alkaliniteten kan bli 100.000 högre än vid PH-värde 7. Det fina med Gone4Good är att det även förhindrar mögel från att få fäste i framtiden: återväxten dödas effektivt. 

mögelsanering Stockholm

Läs mer:

Vi sanerar mögel snabbt och effektivt
Kontakta oss