Mögelsanering vind Stockholm

Kontakta oss för en mögelsanering på din vind 

Vi har lång vana av mögelsanering på vind  i Stockholm med omnejd och levererar alltid ett resultat som blir hållbart – oavsett om det gäller svartmögel eller vitmögel. Som beställare får du en garanti på jobbet och ett intyg på att en sanering skett - det kan du sedan också lämna vidare om du någon dag vill sälja huset. 

En mögelsanering är långt ifrån det stora projekt som många på förhand tror. Genom att anlita oss garanteras du ett effektivt arbete och ett perfekt resultat. Kontakta oss redan idag så sätter vi igång med en initial undersökning av din vind och kommer med förslag på vilka åtgärder som behövs. 

 

Kontakta oss
Mögel utgör en hälsofara även på vinden 

Statistik visar att många villaägare tenderar att ta väldigt lugnt på mögelskador och avfärdar sådana som relativt ofarliga. Samma statistik säger även att många av dessa villaägare de facto lever i hus som ligger i en uppenbar riskzon för mögelangrepp. Vilket innebär att man har exempelvis ett äldre hus, med en vind och med källare samt krypgrund. 

Kombinationen av att man dels bor i ett sådant hus och att man samtidigt tar lätt på mögel kan skapa stora problem - både för husets bärighet och för den egna hälsan. Långvarig exponering för mögel kan leda till sjukdomar - astma och allergier - samt huvudvärk, svårigheter att koncentrera sig och exempelvis andningssvårigheter. Det är inte en miljö man vill leva i - eller se sina barn växa upp i. 

Hur ser det ut på din vind? 

Mögel trivs bäst i fuktiga, mörka miljöer och man kan som en följd av detta också se angrepp i exempelvis krypgrunden, i en källare, i badrum samt på vinden. Står luften stilla finns ytterligare ett skäl till varför mögel uppkommit och varför man drabbats av ett angrepp.

Numera bygger man hus som har en bättre och mer genomtänkt ventilation - vilket gör att risken för mögelangrepp kan minskas. 

Inte minst gäller detta för vinden. Genom att förbättra ventilationen på en vind kan man också minska risken för att mögel får fäste - och att det sedan också ska spridas vidare och exempelvis angripa bärande delar av konstruktionen. Äldre hus däremot, de har sällan samma förutsättningar vad gäller just ventilation och tillgång till frisk, cirkulerande luft som moderna diton. Därför är det heller inte ovanligt att se mögelangrepp just på en vind tillhörande ett äldre hus. 

Svårigheten med detta ligger i det uppenbara: hur ofta är du egentligen på din vind? Genom att kontakta oss så kan vi kontrollera om det A) finns ett pågående angrepp av mögel och B) åtgärda detta med hjälp av en unik teknik som C) ser till att möglet håller sig borta även i framtiden. Vi höjer PH-värdet och skapar en mer alkalisk miljö där mögel inte trivs över huvud taget. 

sanering av svartmögel på vind i Stockholm

Mögelsanering vind Stockholm

Om du har mögelproblem på din kallvind rekommenderar vi att du kontaktar oss för en sanering. Vi inleder arbetet med att göra en bedömning av hur långt gången mögelutvecklingen, det vill säga hur mycket mikrobiell påväxt som finns och var den finns. 

Har möglet endast hunnit växa på råsponten så räcker det med att sanera tillväxten samt att torka upp. Att utföra en mögelsanering på en vind i Stockholm tar ungefär en dag. 

Om möglet har börjat växa i isoleringen i högre grad så suger man ut den gamla isoleringen och sanerar bjälklaget. Därefter installerar vi ny ångbroms och ny isolering. När detta är klart är det viktigt att utföra fuktskyddande åtgärder, som vindsavfuktare och tätningsarbeten. 

Mögelsanering vind Stockholm – steg för steg

  • Inspektion och bedömning av skadorna. Vi börjar med att bedöma omfattningen av mögelangreppet. Detta hjälper oss att utforma en lämplig saneringsstrategi.

  • Isolering av området. För att förhindra spridning av mögel till resten av byggnaden isolerar vi området där möglet har angripit.

  • Avlägsnande och behandling av mögel. Vi använder professionella metoder och utrustning för att säkert ta bort möglet från vindens ytor. Därefter behandlar vi området med speciella produkter för att förhindra återväxt.

  • Torkning. Efter att möglet har tagits bort är det viktigt att torka ut området ordentligt för att förhindra fukt och mögelåterväxt. 

  • Återställning och förebyggande åtgärder. Vi hjälper också till att återställa vindrummet till sitt ursprungliga skick genom att reparera eventuella skador som möglet orsakat.

 

Så skyddar du din vind mot mögel

Ett bra första steg för att undvika problem med mögel på vinden är att förhindra att det kommer upp fuktig luft på kallvinden. Detta görs bäst genom att se till att det finns en ångspärr eller ångbroms i bra skick. 

Om du har ett äldre hus med en sämre ångspärr så går det att montera in en ny underifrån. I samband med detta kan det vara bra att installera ny isolering kan man lägga in Aeroreflexduk som isolerar och reflekterar den termiska värmestrålningen. Det är viktigt att inte blanda olika isolermaterial, risken för fuktproblem ökar exempelvis om man lägger glasullsskivor ovanpå kutterspån.

Bra med en sorptionsavfuktare på vinden

Är det fortfarande fuktigt på vinden är det även bra att installera en sorptionsavfuktare, det vill säga en maskin som kan fukta av i temperaturer så låga som 15-20 minusgrader och som kastar ut fukten i ångform. Det finns även system som endast använder fläktar, värmetillskott och styrning, men dessa fungerar inte så bra i ett fuktigare klimat och det händer inte sällan att de behöver bytas ut. Det är inte roligt för en privatperson som då kommer att få byta ut sitt fuktsystem på vinden två gånger, till en ganska stor kostnad. 

Stor kompetens och erfarenhet  inom mögelsanering

Vår framgångsfaktor är de medarbetare som vill jobba hos oss! Vårt arbete med mögelsanering av vind sker både utomhus och inomhus och inte sällan på hög höjd. Att vistas i miljöer med mögel och andra hälsofarliga fenomen är inte för vem som helst. Vi har självklart alla behörigheter som krävs och vår personal har den bästa och mest moderna skyddsutrustningen. 

Vi följer gällande svenska krav från tillsynsmyndigheter för alla våra tjänster. När du anlitar oss för mögelsanering kan du vara säker på att det sker på ett tryggt sätt och att vi har kul på jobbet.

Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig med mögelsanering av din vind i Stockholm.

Vi sanerar mögel snabbt och effektivt
Kontakta oss