Sanering vitmögel Stockholm

Säker sanering av vitmögel

Misstänker du vitmögel i ditt hem? Kontakta oss redan idag! Att upptäcka vitmögel i ett tidigt skede ska ses som en stor fördel då man ges möjlighet att sätta in insatser som förhindrar andra angrepp av värre mögelsorter i framtiden. Vi står redo att hjälpa dig! 

Vi arbetar med en speciell - unik - teknik för mögelsanering där vi höjer PH-värdet vilket skapar en alkalisk miljö där vitmögel försvinner - och hindras från att återkomma.

Att vi är utbildade och licensierade sanerare innebär också att vi kan ge en garanti på jobbet där du som kund får ett intyg som visar att en professionell sanering skett. Om du skulle sälja din bostad kan denna garanti också skickas vidare till den nya ägaren. 

 

Kontakta oss
Sanera vitmögel så tidigt som möjligt 

Vitmögel brukar vara det första som drabbar en bostad och det handlar ofta om startskottet för andra typer av mögelsorter att få fäste i hemmet. Att upptäcka vitmögel är ofta svårt för att färgen gör att organismen smälter in i omgivningen. 

Vitmögel medför oftast inte någon större fara för hälsan. Vid långvarig exponering kan man dock drabbas av exempelvis huvudvärk eller andningsproblem.

Det är långt ifrån optimalt och bör givetvis åtgärdas så snart som möjligt. Man vill inte leva i ett hem där mögel finns - oavsett vilket typ av mögel det handlar om. 

Vitmögel indikerar att något är fel 

Vitmögel bör ses som en indikator på att någonting är fel i den egna miljön. Växer det vitmögel inomhus eller om man upptäcker angrepp i exempelvis krypgrunden visar detta att andra typer av mögel snart kommer att få fäste.

Man kan jämföra vitmögel med en kanariefågel som förr användes i gruvor för att se om det fanns tillräckligt med syre i gångarna och schakten. Det är en varningssignal för att värre saker är i antågande. 

Vitmögel trivs, som all annan typ av mögel, bäst i fuktiga miljöer där luften tenderar att stå stilla.

I krypgrund och på vindar ser man ofta angrepp av vitmögel och där kan, som sagt, även andra mögelsorter av värre kaliber ganska snabbt få fäste.

sanering vitmögel Stockholm

Sanering av vitmögel i Stockholm – steg för steg

  • Identifiera och utvärdera problemet. Genom att utvärdera hur stort problemet är kan vi få en bättre förståelse för vilka åtgärder som behöver vidtas.
  • Använd lämplig skyddsutrustning. Detta kan inkludera andningsskydd, handskar och skyddskläder.
  • Rengör ytor och material. Det första steget i själva saneringsprocessen är att rengöra de ytor och material som är påverkade av vitmögel. 
  • Ta bort och ersätta drabbade material. Om möglet har spridit sig till mer än bara ytan kan det vara nödvändigt att ta bort och ersätta material.
  • Torka utrymmet. Använd en luftfuktare för att få bort återstående fukt.
  • Förebygg framtida mögelväxt. Håll en bra ventilation i utrymmet, kontrollera fukt och eventuellt använda en avfuktare om det behövs.

Symtom på vitmögel

Vitmögel kan ha en rad olika symtom på de som kommer i kontakt med det. De vanligaste symptomen inkluderar allergiska reaktioner såsom hosta, snuva, heshet och andningssvårigheter. Det kan också orsaka hudirritation, illamående, huvudvärk och trötthet. I vissa fall kan det även leda till mer allvarliga hälsoproblem som lunginflammation och allergiska astmatiska reaktioner.

Vi använder oss av de senaste teknikerna och utrustningen när vi utför sanering av vitmögel för att säkerställa ett grundligt och långvarigt resultat. Vi vill  inte bara ta bort möglet, utan också förhindra framtida tillväxt.

 

Vad är vitmögel?

Vitmögel, även känt som stachybotrys chartarum, är en typ av mögel som kan förekomma i byggnader. Det är ett av de farligaste typerna av mögel då det kan orsaka allvarliga hälsorisker för människor och djur. Vitmögel kan växa på fuktiga ytor som gips, trä och tapeter. Det är vanligtvis svart till mörkgrönt i färgen med en karakteristisk lukt. Vitmögel kan frigöra giftiga sporer som kan påverka luftkvaliteten och därmed hälsan. Det kan också leda till allergiska reaktioner, andningsproblem och andra allvarliga sjukdomar. Förutom de hälsorisker som vitmögel utgör, kan det också orsaka strukturella skador på byggnader. Om möglet inte saneras i tid kan det leda till kostsamma reparationer och renoveringar.

Vitmögel etablerar sig snabbt

Det finns flera olika mögelarter som ingår under benämningen vitmögel. En del behåller sin vita färg hela tiden,  andra kan skifta färg under olika tillväxtfaser och förhållanden.

Penicillium chrysogenum är i regel den vitmögelart som dyker upp först i krypgrund. Det beror på att artens krav på fukt är lägre jämfört med andra mögelarter. Den brukar ganska snart få fäste när gränsvärden för relativ fuktighet passeras. Ytterligare exempel på vanliga vitmögelarter är Cladosporium och Tricoderma.

Det kan vara svårt att med blotta ögat upptäcka vitmögel eftersom det ofta inte framträder lika tydligt som exempelvis svartmögel. 

Hur luktar vitmögel?

Mögel och annan mikrobietillväxt luktar inte alltid, och när det luktar kan det finnas många andra anledningar. Men vitmögel som har etablerat sig på byggmaterial som har behandlats med vissa träskyddsmedel kan avge en stark lukt som är väldigt svår att bli av med. I dessa fall får man räkna med att byta ut materialet igen. Träskyddsmedel kan fungera hämmande för vitmögel under en längre tid, men med tiden kan det bli fuktigt och då kan möglet utvecklas och börja växa även på en behandlad yta. 

Välkommen att kontakta oss redan idag – vi är en ledande expert på sanering av vitmögel i Stockholm.

Vi sanerar mögel snabbt och effektivt
Kontakta oss