Svartmögel sanering Stockholm

Effektiv sanering av svartmögel i Stockholm

Vi har lång vana av att sanera svartmögel och kan erbjuda vår expertis såväl inomhus som utomhus. Upptäcker du svartmögel exempelvis på din fasad, i din källare eller på din vind kan vi hjälpa dig med säker och effektiv sanering. 

Finns det svartmögel i ditt hem arbetar vi med att A) identifiera orsaken till detta B) åtgärda problematiken och C) säkerställa att angreppet inte är återkommande. 

Vi använder oss av en unik teknik där vi höjer PH-värdet och skapar en mer alkalisk miljö där svartmögel inte överlever. 

Samtliga anställda hos oss har utbildning och certifiering för att använda denna unika teknik i samband med mögelsanering. Vi har givetvis även goda referenser för dig att kontakta om du vill få en bättre bild av hur vi arbetar och vilken effekt vår sanering av svartmögel ger. Kontakta oss redan idag så påbörjar vi resan på ett mögelfritt hem! 

 

Kontakta oss
Vi sanerar bort svartmögel effektivt 

Svartmögel - Stachybotrys Chartarum - är en typ av mögel som trivs utmärkt i fuktiga miljöer där luften står stilla och där det inte kommer in så mycket ljus. Detta gör att man ofta kan hitta svartmögel i exempelvis källare och i badrum. 

Det svåra med svartmögel är att det i vissa fall vara ganska svårt att upptäcka med blotta ögat. Det växer ofta i dolda utrymmen som exempelvis under golv, bakom väggar eller under ett innertak. Man kan emellertid ofta känna på den fräna, obehagliga doften att det kan finnas angrepp av svartmögel i ett rum - eller i exempelvis källaren. 

Svartmögel kan leda till sjukdomar 

Det man bör vara medveten om är att svartmögel är farligt för hälsan. Svartmögel producerar toxiner som kallas för mykotoxiner. Dessa kan i sin tur leda till att man drabbas av huvudvärk, att man får koncentrationssvårigheter och att man - vid långvarig exponering och om man är känslig för allergener - också kan utveckla exempelvis astma och uppleva problem med att andas.

Därför är det viktigt att direkt sätta in åtgärder i syfte att bli av med svartmögel. 

Man kan tycka att ett par svarta prickar vid ett handfat inte är hela världen, men ser man till svartmögel - och mögel i stort - så är det invasivt och kolonierna tenderar att växa väldigt snabbt. Prickarna vid handfatet förvandlas ganska snabbt till prickar vid duschen, nere vid listerna och till prickar i taket. Man måste agera - och göra det snabbt. 

sanering av svartmögel i Stockholm

Sanering av svartmögel – steg för steg

De olika stegen i saneringen är som följer.

  • Personlig säkerhet. Beroende på vilken svartmögelart det handlar om kan inandning av gifterna vara skadliga. Vi  använder därför säkerhetsutrustning för att inte andas in gifterna och även särskilda skyddskläder som handskar, engångsoveraller och munskydd med partikelfilter. 
  • Lokalisering av möglet. När källan till mögelangreppet är lokaliserad ska byggnadsmaterialet bytas ut. Som husägare bestämmer man naturligtvis själv över vilka åtgärder som ska tas. Vissa hemförsäkringar täcker skador av mögel, men andra gör det inte. 
  • Avfuktare. Mögel behöver vatten för att leva, därför installeras alltid en avfuktare som hjälper till att skademinimera samt reducera spridningen.

Fakta om svartmögel 

Svartmögel är en typ av mikroskopisk svamp som växer på olika material och ytor. som trä, gips, tyg med mera. Svartmögel trivs i fuktiga och mörka miljöer.

Svartmögel kan vara farligt för hälsan eftersom det kan producera giftiga ämnen som kallas mykotoxiner. När människor andas in dessa ämnen kan de orsaka olika hälsoproblem, inklusive allergier, astma och andra andningsbesvär. Svartmögel kan också irritera huden och ögonen.

Svartmögel är ofta synligt med blotta ögat, men det kan också finnas gömt bakom tapeter, under mattor eller i väggarna. Om du misstänker att det finns svartmögel i ditt hem, bör du söka efter tecken som mörka fläckar eller mögellukt.

Så får du bort svartmögel

Hur svårt det är att bli av med svartmögel beror på hur utvecklat möglet är. Klorin och andra rengöringsmedel dödar endast den mikrobiella växten. Celler och sporer som redan har hunnit bildats kvarstår. Ett mindre angrepp på en husfasad går ofta att tvätta bort med såpa, under förutsättning att möglet inte hunnit tränga in genom färgen. Får man inte bort svartmögelsporerna och mögelgifterna helt och hållet kan möglet få fäste på nytt. Därför är det alltid bäst att anlita en professionell saneringsfirma som oss när det är dags att utföra en sanering av svartmögel i Stockholm. 

Svartmögel – frågor  och svar 

Kan svartmögel växa i ett torrt rum?

Jo, även i torra rum kan det finnas utrymmen där möglet trivs och frodas. Det kan exempelvis handla om utrymmen bakom skåp som står vid väggar, och ofta i samband med dålig isolering.

Är svartmögel farligast för barn?

Barn har inte lika välutvecklat immunförsvar som vuxna, och reagerar därför ofta snabbare om det finns svartmögel i en bostad. Barn utvecklar dessutom astma och allergier lättare om de befinner sig i en lokal som är angripen av svartmögel. Därför är det extra viktigt för barnfamiljer att utföra sanering mot mögelsvamp.

Bör jag kasta bort kläder som legat i ett rum som är angripet av svartmögel?

Nej, det stämmer inte. Det räcker att du tvättar kläderna i så hög temperatur som möjligt.

Sanering av svartmögel

Vi sanerar mögel oavsett vilken typ av problem du har. Mögel i källaren eller krypgrunden, vinden eller garaget, köket eller badrummet eller om du behöver måla om träfasaden – med vår moderna metod för mögelsanering tar vi bort mögel och skyddar dessutom ytan för framtida påväxt.

Mögel klarar inte att leva om pH-värdet är över 10. Vår metod ger ett pH-värde över tio och fungerar även utmärkt tillsammans med färg. Om du anlitar oss för att utföra en mögelsanering på din fasad så får ditt hus ett mycket bra skydd i många år.

Vi sanerar mögel snabbt och effektivt
Kontakta oss