Mögelsanering krypgrund Stockholm

Misstänker du mögelangrepp i krypgrunden? 

Krypgrunden är ett vanligt område för mögelangrepp, både vitmögel och svartmögel, och detta av det givna skälet att det handlar om en miljö som nästan är idealisk för mögeltillväxt. En krypgrund är mörk, den är fuktig och det finns ofta knappt någon cirkulerande luft. 

Att man dessutom har svårigheter att ge sig ned och kontrollera gör det ännu svårare att både upptäcka och åtgärda problematik med mögel i en krypgrund. 

Vi arbetar med en speciell teknik som bygger på att skapa en mer alkalisk miljö där vi genom att höja PH-värdet kan få bort alla angrepp av mögel, samtidigt som vi förhindrar uppkomsten av dessa angrepp i framtiden. Hör av dig om du behöver hjälp med att sanera din krypgrund från mögel.

 

Kontakta oss
Luktar det illa från krypgrunden? 

För vanliga villaägare upptäcks ofta ett mögelangrepp i en krypgrund genom en obehaglig lukt: det luktar fränt och det luktar ofräscht - något som definitivt kan indikera att det finns mögel. 

Men, det kan också handla om att exempelvis ett djur tagit sig in och avlidit i krypgrunden - något som kan medföra en förfärlig odör. Vi har kunskap och erfarenhet för att kontrollera en krypgrund och säkerställa vad den obehagliga lukten kommer ifrån.

Handlar det om mögel använder vi oss av en unik teknik för att åtgärda problemet - och där vi även säkrar krypgrunden från framtida angrepp av mögel; oavsett vilken sorts mögel det handlar om. 

Sälja hus - låt oss kontrollera krypgrunden innan 

Planerar du att sälja ditt hus? I så fall kan du med fördel anlita oss för en besiktning av din krypgrund innan bostaden läggs ut på marknaden. Köpare och spekulanter är idag mer medvetna om att hus med krypgrund kan ha problem med mögelangrepp och detta kan ligga dig i fatet sett till ett lägre slutpris - förutsatt att man hittar mögel. 

Det kan också innebära att du och köparen handlar i en framtida konflikt gällande exempelvis dolda fel - något som är både tidskrävande och som är svårt att reda ut rätt- och fel kring. 

Varför ta den risken? Anlitar du oss innan en försäljning genomför vi en noggrann undersökning av din krypgrund och utför en sanering om det skulle visa sig att det de facto finns mögel. Du ges en garanti på jobbet och du får även ett intyg på att en professionell och fackmannamässig mögelsanering har skett. 

Intyget kan du sedan visa upp - och lämna över - till den nya ägaren av ditt hus. Vi fungerar som en riktigt bra länk mellan köpare och säljare. Vårt arbete ger större trygghet i samband med bostadsförsäljningar. 

mögelsanering krypgrund svartmögel vitmögel

Mögelsanering i krypgrund Stockholm – steg för steg

Inspektion av krypgrunden

Det första steget i en mögelsanering är att undersöka krypgrunden och lokalisera problemområdena. Detta görs oftast av en professionell saneringsfirma som har rätt utrustning och kunskap för att hitta och bedöma omfattningen av mögelskadan.

Identifiering av orsaken till fukten

Innan man kan börja sanera måste man först hitta och åtgärda källan till fukten i krypgrunden. Vanliga orsaker till att det blir fuktigt i krypgrunden är läckande rör, otillräcklig ventilation eller bristfällig isolering. Genom att åtgärda dessa problem kan man förhindra att möglet återväxer efter saneringen.

Sanering av möglet

När orsaken till fukten är åtgärdad kan saneringen av möglet påbörjas. Detta görs genom att ta bort allt material som är angripet av mögel, såsom isolering, golv och väggar. Det är viktigt att använda skyddsutrustning vid denna process för att undvika att andas in mögel och dess sporer.

Rengöring och desinficering av ytor

Efter att allt angripet material har tagits bort är det viktigt att rengöra och desinficera alla ytor i krypgrunden. Detta görs med hjälp av specialkemikalier som är utformade för att döda mögelsporer och förhindra återväxt.

Återställning och förebyggande åtgärder

Efter saneringen är det viktigt att återställa krypgrunden och åtgärda eventuella skador som orsakats av möglet. Det kan även vara en bra idé att installera en luftavfuktare eller förbättra ventilationen för att minska risken för framtida mögelangrepp.

Viktigt med ett hälsosamt inomhusklimat

Vi förstår hur viktigt det är med ett hälsosamt inomhusklimat, och därför är vi dedikerade till att erbjuda högkvalitativ och effektiv mögelsanering för krypgrunder

Vi är stolta över vårt rykte som en pålitlig och pålitlig leverantör av mögelsaneringstjänster. Vårt team består av erfarna och utbildade tekniker som kan hantera alla typer av mögelangrepp.

Vi använder oss av modern och beprövad teknik för att säkerställa en effektiv saneringsprocess. Vi är också noggranna med att följa alla säkerhets- och miljöregler för att säkerställa en trygg och hållbar sanering.

Konkurrenskraftiga priser – garanterad kvalitet

Förutom vår expertis erbjuder vi konkurrenskraftiga priser och garanterar kvalitet i varje steg av processen. Vi är också flexibla när det gäller tider och kan anpassa oss efter dina behov för att minimera störningar i ditt hem.

Vår mögelsaneringsprocess för krypgrunder omfattar en rad olika åtgärder för att säkerställa ett effektivt resultat. Vi börjar med en grundlig inspektion av din krypgrund för att fastställa omfattningen av mögelproblemet. Sedan använder vi oss av specialiserad utrustning och tekniker för att effektivt ta bort allt mögel och sanera ytor.

Mögelsanering krypgrund – frågor och svar

Varför växer mögel i krypgrunder?

Krypgrunden är en utmärkt plats för mögel att växa eftersom det ofta är fuktigt och mörkt där. Dessutom finns det organiskt material som kan fungera som näringskälla för möglet, till exempel träbjälkar och isolering.

Hur vet jag om det finns mögel i krypgrunden?

Det finns flera tecken på att det kan finnas mögel i din krypgrund. Det kan lukta unket, det kan finnas fläckar på väggar och golv eller du kan upptäcka att du eller någon annan i huset får allergiska reaktioner.

Vad ska jag göra om jag misstänker mögel i min krypgrund?

Om du misstänker att det finns mögel i din krypgrund är det viktigt att agera snabbt. Kontakta oss för att få hjälp med att fastställa omfattningen av problemet och ta reda på vilken typ av mögel som växer där.

Vi sanerar mögel snabbt och effektivt
Kontakta oss